Інструктажі з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 1

Довідник з управління охороною праці в професійно-технічних навчальних закладах (для керівників служби охорони праці ПТЗН)

Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ

Охорона праці та безпека житєдіяльності у гуртожитку

 Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань  охорони праці в Центрі

Положення про медичні огляди

Положення про комісію з питань охорони праці

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці у ЦПТО 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію охорони праці у ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про пожежно-технічну комісію (ПТК) центру професійно-технічної освіти

ПОЛОЖЕННЯ про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці в центрі професійно-технічної освіти

ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці ДПТНЗ «Переслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Посадова інструкція інженера з охорони праці ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Поурочно-тематичний план з предмету «Охорона праці»

Розклад навчальних занять з охорони праці ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»