Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів

Інструкція щодо надання долікарняної допомоги потерпілим 

Типові норми належності вогнегасників

Положення про навчання з питань охорони праці  НПАОП 0.00-4.12-05

Інструкція надання ПМД при одержанні травм у кабінеті хімії

Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

Правила користування витяжною шафою

Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04

Інструкція на випадок забруднення приміщень ртуттю

Інструкція користування вогнегасником

Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті хімії

Групи зберігання хімічних реактивів

Правила зберігання хімічних реактивів

Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті хімії

Інструкція з охорони праці під час підготовки

Інструкція з електробезпеки у кабінеті хімії

Інструкція з охорони праці на робочому місці для викладача

Інструкції при роботі зі скляним посудом

Інструкції при роботі з органічними розчинниками

Інструкції під час проведення лабораторних та практичних робіт

Інструкції при роботі з кислотами та лугами