Структура та органи управління закладу освіти

 

Управлінська діяльність здійснюється відповідно до річного плану роботи ЦПТО, що складається з таких розділів:

І. Вступ. Дається стислий аналіз результатів і проблем навчального процесу Переяслав-Хмельницького центру професійно-технічної освіти.

ІІ. Організаційні заходи. Плануються основні заходи щодо організаційного забезпечення діяльності навчального закладу.

ІІІ. Теоретична підготовка. Заходи, пов’язані з впровадженням державних стандартів, аналізом теоретичного та виробничого навчання, налагодженням зв’язків з роботодавцями тощо.

ІV. Професійно-практична підготовка. Проведення заходів щодо покращення професійно-практичної підготовки учнів.

V. Виховна робота. Планування роботи на засадах застосування новаторської педагогіки, формування гуманістичних ідеалів, розвитку індивідуальних здібностей і таланту молоді.

VІ. Фізична підготовка. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання фізичної культури і спорту у вирішенні загальноосвітніх, виховних і оздоровчих завдань.

VІІ. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу. Контроль за виконанням планів і програм навчального закладу.

VІІІ. Методична робота. Плануються заходи, пов’язані з роботою педагогічного колективу над єдиною методичною темою навчального закладу: «Впровадження нових технологій та активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів в навчально-виховний процес»

ІХ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Х. Охорона праці. Планування роботи щодо поліпшення охорони життя і здоров’я працівників та учнів навчального закладу, умов їхньої праці та навчання.

ХІ. Удосконалення навчально-матеріальної бази. Плануються заходи щодо поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням та технікою.

ХІІ. Професійно-орієнтаційна робота. Розроблені заходи по здійсненню профорієнтаційної роботи на навчальний рік, покращенню спільної роботи Центру з місцевою та районною службами зайнятості.

ХІІІ. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність. Плануються невідкладні заходи щодо здійснення ремонтних робіт, підготовки навчального закладу до опалювального сезону.