Перші роки роботи педагога, які прийнятий називати періодом професійної адаптації, є найбільш відповідальним періодом у творчій біографії педагога. Саме в цей період молодий педагог попадає в нові умови, новий колектив, і стикається з труднощами а саме:
- численні педагогічні ситуації, які вимагають невідкладних і швидких рішень;
- новий колектив, керівництво, вимоги, все це ті фактори, які нерідко приводять до розгубленості молодого фахівця;
- важкі розчарування;
- відмова від педагогічної діяльності;
- зміна місця педагогічної роботи.
Тому скорочення строків адаптації є одним з показників росту якості підготовки. Це можливо лише на основі знання співрозмовника, динаміки й механізму адаптації особистості й формування її адаптивних характеристик.             

      Адаптивність людини визначається не тільки даними характеристиками, але й тими, які сформувалися в процесі адаптації до умов навчання.
       Професійне становлення педагога – тривалий процес, що починається з вибору професії й закінчується роками самостійної роботи в закладах освіти. Всі етапи, які проходять майбутні вчителі, від вибору професії до професійної реалізації особистості, важливі для становлення педагога. Однак сам факт початку педагогічної діяльності має фундаментальне значення для молодого педагога, а аналіз системи його дій і поводження виступає досить діючим критерієм оцінки його професійної підготовки.
      Дослідження показують, що молоді фахівці в початковий період самостійної роботи зіштовхуються із цілим рядом труднощів. Насамперед, це суб'єктивний стан напруженості, незадоволеності, що викликається в них як зовнішніми, так і внутрішніми факторами трудової діяльності. Воно залежить і від характеру самих факторів, і від професійної, психологічної, фізичної підготовки молодих людей до самостійної роботи, і від їхнього відношення до праці. У порівнянні з іншими видами соціальної адаптації професійна адаптація молодого педагога характеризується рядом особливостей, обумовлених специфікою творчої, навчальної діяльності. Успішне рішення складних і відповідальних завдань, подальше підвищення якості навчальної діяльності залежать насамперед від роботи педагога, рівня його професійно-педагогічної підготовки.
     Формування особистості майбутнього педагога – це складний, цілісний процес, обумовлений з'єднанням цілого ряду соціальних, психологічних, педагогічних факторів. Це вимагає як теоретичного осмислення, так і практичного вивчення.
     Професійна адаптація молодого педагога являє собою складний процес, у якому чисто професійне формування тісно переплітається з виробленням нових стереотипів поводження й відповідних соціально-психологічних характеристик, а також зі зміною свого соціального стану. Процес професійної адаптації молодого педагога має яскраво виражені сторони; виробничі умови, діяльність педагогічного) колективу й діяльність педагога. Тобто професійна адаптація молодого педагога буде являти собою процес активної взаємодії особистості й соціального середовища з метою досягнення ними таких взаємин, які в найбільшій мері забезпечать ефективність педагогічної діяльності, розвиток шкільного колективу й особистісну задоволеність професійною самореалізацією. Результат такої адаптації буде пов'язаний з реалізацією мети діяльності – придбання професійно-важливих якостей і педагогічної майстерності, вироблення стійкого позитивного відношення до професії, особистісної самореалізації й зрілості педагога, ціннісно-орієнтованої єдності зі колективом.
      Заплановано у нашому навчальному закладі проводити заходи з психологічної адаптації молодих педагогів:

Зміст заняття

Форма проведення

Дата

Відповідальний

1 заняття

   

Ознайомлення з поняттям професійної адаптації

Бесіда

Вересень

Психолог

Герасименко Н.

2 заняття

   

Я крокую до майстерності

Семінар

Листопад

Психолог

Герасименко Н.

3 заняття

   

Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності

Тренінг

Січень

Психолог

Герасименко Н.

4 заняття

   

Твоїми очима

Тренінг

Березень

Психолог

Герасименко Н.