Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрям у виховному процесі

     У ДПТНЗ "Переяслав-Хмельниццький ЦПТО"   в центрі діяльності директора, заступників, класних керівників, вихователів залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Конвенції превентивного виховання дітей і молоді.
     Доцільно проводити заходи економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного,освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямовані на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.
    Слід загострити увагу педагогів на важливості реалізації функцій превентивного виховання, а саме: діагностико-прогностичної, корекційно-реабілітаційної, освітньо-консультативної, організаційно-методичної. Позитивність превентивної роботи спостерігається тоді, коли в повній мірі здійснюється корекційно-реабілітаційна функція, яка ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини й пов’язана з втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці налагодження стосунків для позитивного способу життя. І тому важливо створювати сприятливі умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної та іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, вихованню стійкості до негативних впливів.
    Робота у системі превентивного вихованняі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт , проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; проводяться практичним психологом корекційні заняття з дітьми девіантної поведінки, ці діти відвідуються вдома; психологом  вивчаються емоційні стани першокурсників під час уроків, міжособистісні відносини у класних колективах.
    Упродовж навчального року щомісяця в усіх групах  проводиться цикл бесід з правового виховання та «Я обираю здоровий спосіб життя». Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, у Центрі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед здобувачів, створена рада профілактики правопорушень.
Робота з превентивного виховання ведеться індивідуальна, групова і масова. Це і зустрічі з працівниками правоохоронних органів, і вивчення законодавства України. Найцікавішими є інтерактивні форми роботи, рольові ігри, конференції, круглі столи, диспути. У планах виховної роботи класних керівників сплановані бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів. Класні керівники щоденно ведуть облік відвідування учнями уроків, виясняють причину неявки.
Виховна робота закладу передбачає кінцеву мету – виростити духовно багату, толерантну людину.

Профілактика та попередження булінгу

Урок-бесіда "Скажемо курінню-НІ!"

Профілактичні бесіди "Стоп СНІД"

За лінією, де темрява

Профілактика вживання психоактивних речовин у молодіжному середовищі

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Година правознавства

Виборчі права громадян

Тиждень права в ЦПТО