ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу державної форми власності

Назва навчального закладу державний професійно-технічний навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Директор закладу Лопата Микола Петрович

Бібліотекар Гершун Вікторія Анатоліївна

Дата заснування бібліотеки_____1954_________________________________

Адреса вул. Можайська, 5 м. Переяслав-Хмельницький

Тел./факс  0446752040  e-mail ptu_22_phm@ukr.net

Дата заповнення  1 вересня 2020

 

ВІДОМОСТІ ПРО  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2020 р.)

Загальна кількість груп  22

Загальна кількість педагогічних працівників ________76_______________

Загальна кількість учнів_____479_____________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки_____1954___________________________________

Місце розташування бібліотеки (поверх) __1___

Загальна площа – 102 м2

Наявність  читального  залу:   так,  ні,  поєднаний з абонементом (необхідне         підкреслити)       

Кількість        посадочних місць -  20

Наявність  книгосховища   для   навчального   фонду:    так,   ні

Графік роботи бібліотеки:  Понеділок – Четвер  з 800 – 1700 год. П’ятниця  з 800 – 1600 год. Обідня перерва – 1200- 1300 год.  Субота –Неділя – вихідний

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання (кількість):

Стелажі -   39 шт.  

Кафедри видачі ___-___

Столи -  20 шт.

Книжкові шафи  5 шт.   

Каталожний ящик  2 шт.  

Вітрини для виставок  6 шт.

Оргтехніка (кількість)

Комп'ютерна техніка вип. до  2007  р.   11 шт. , 2020 р. – 5 шт.

Доступ до Інтернету_____+__________________________________________

АБІС "ІРБІС"______-_______MARK SQL"______-______ інша ______-______

Електронна пошта:  ptu_22_phm@ukr.net

Принтер  ____+_______, сканер _____+________, телефон _______-_______

Копіювальна техніка ________+______________________________________

Аудіовідеотехніка -  проектор, інтерактивна дошка, камера

 

ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2020 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки ___1___, з них працюють:

на повну ставку ____1___________ на 0,75 ставки ________-___________

на 0,5 ставки _______-__________ на 0,25 ставки ________-___________

за сумісництвом ________-__________________________________________

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: вища ___-________, середня спеціальна ______-__________

Педагогічна: вища ____+_______, середня спеціальна _____-___________

Інша (зазначити яка) _____-________________________________________

Підвищення  кваліфікації     співробітників    бібліотеки    (рік,

форма, необхідне підкреслити) курси (2015 рік), семінари

Стаж  роботи: 7 років

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: -

Інших співробітників бібліотеки______-_____________________________

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За  вислугу  років,   за  завідування  бібліотекою,  за розширення

зони    обслуговування,    за    роботу    з   підручниками,  інше

________________-__________________________________________________

                     (необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за  розширення  зони

обслуговування,     за     роботу     з     підручниками

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) _____-__________________

Відомості про відзнаки: -

Володіння комп'ютером ____так___________

 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

Положення про бібліотеку _______так_______________________________

Правила користування бібліотекою ______так_________________________  

Паспорт  бібліотеки ______так_____________________________________

Посадові   інструкції  ____________так______________________________  

Планово-звітна   документація     бібліотеки ___________так_____________

 ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного   обліку   основного   бібліотечного   фонду  (з

урахування підручників):   так      ні

Книга сумарного обліку підручників:   так     ні

Книга  сумарного  обліку  документів на електронних

та  магнітних носіях (CD, DVD, аудіо/відеокасети):     так      ні

Книга  інвентарного  обліку  основного  бібліотечного

фонду  (з урахування підручників):   так      ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання:        так      ні

Зошит обліку документів,  отриманих  від  користувачів на  заміну загублених:   так      ні

Щоденник роботи бібліотеки:  так      ні

Зошит видачі підручників по класах: так      ні

Папка копій рахунків і накладних:  так      ні

Зошит обліку подарункових видань:    так      ні

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2020 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

п/п

Показники

Кількість

примірників

1

Основний бібліотечний фонд                              (без урахування підручників)  

З них за видами:

Брошури                                                

Аудіовізуальні документи     

 За змістом:                                                                           

Суспільно-політичні науки                                    

Природничі науки

Техніка                                           

Сільськогосподарська л-ра               

Мистецтво і спорт                                  

Художня література                                 

Інша                 

II. Фонд підручників                                                                                                   

55183

 

 

329

2

 

3934

                 3356

10880

7076

705

9454

7286

12161

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку):

органи управління освітою ___________+_____________________________

благодійні кошти __________________+_____________________________

спонсори _________________________-_____________________________     

обмінно-резервні фонди _____________-_____________________________

 

Мовний   склад   основного   бібліотечного   фонду (без урахування

підручників)  українською мовою, російською мовою

Довідково-пошуковий  апарат  бібліотеки (станом  на 01.09.2020 р.)

Абетковий каталог (так, ні) _______________так________________________

Систематичний каталог (так, ні) ___________так________________________

Електронний   каталог   (так,   ні) __________ні__________________________

Картотека руху підручників:  _____________ так_________________________   

                                                       Робота з користувачами

                                     (станом на 01.09.2020 р.)

 

Показники роботи

Станом на 01.09.2019 р.

Загальна кількість користувачів:

учні                         

вчителі                                

 

486

70

Кількість книговидач, прим.:

брошури,   журнали           

книги

29348

2415

26933

Обертаність основного бібліотечного                      

фонду

~ 0,56

Загальна кількість виданих підручників

4947

Інформаційна робота: 

предметні тижні

бібліотечні уроки

інші заходи 

відкриті перегляди літератури

усний журнал

літературна сторінка

                                                                                                   

 

12

4

12

3

3

14

Виставкова діяльність:      

виставки нових надходжень 

тематичні виставки

постійно діючі                                         

       

 

                  3

       26

        4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ 2020 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне                                                                     забезпечення

 

 

 

Бюджетні кошти

 

Позабюджетні кошти

 

Бюджетні кошти

 

Позабюджетні кошти

Спон-

сорські

Батьківські

Спец. рахунок

 

Спонсорські

Батьківські

Спец. рахунок

 

Передплата періодичних видань

 

 

 

2529,84

 

 

 

 

Придбання шаф для літератури

 


 

 

 

 

 

 

 


Бібліотекар                                                                                  В.А. Гершун