Нормативно – правове забезпечення

Закон України «Про охорону дитинства»

Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно – технічної) освіти

Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр

Конвенція про права дитини

Конвенція про права осіб з інвалідністю

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ до Конвенції про права осіб з інвалідністю

Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю

Розпорядження кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки»

 Інклюзивна освіта. Навчальний посібник.

 

Психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти з ООП

Психолого-педагогічний супровід здійснюється у відповідності до нормативно-правових вимог

- Закону України «Про охорону дитинства»;

Постанови кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно – технічної) освіти;

Наказу міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
   Психолого- педагогічний супровід включає в себе надання психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних послуг.
   Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти.
   Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
   Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами на підставі  висновку  про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, на основі якого команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини. ІПР погоджується з батьками та вноситься на розгляд педагогічної ради та затвердження керівником закладу освіти.
   Команда супроводу проводить моніторинг стану виконання ІПР не рідше, ніж двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини.
   За результатами моніторингу Команда супроводу, в разі потреби, направляє дитину з ООП на повторну комплексну оцінку до інклюзивно-ресурсного центру.
   Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та/(або) індивідуальну навчальну програму відповідно до особливостей інтелектуального розвитку дитини з ООП.
   В кінці кожного семестру проводиться аналіз ефективності засвоєння навчального матеріалу дитиною та, у разі необхідності, коригування індивідуальної навчальної програми.
   Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП.
   Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.
   Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.
   Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогічними працівниками закладу чи залученими фахівцями (в тому числі фахівцями ІРЦ) в залежності від кадрового потенціалу закладу та наявного контингенту дітей з ООП.