Нормативно-правова база діяльності  бібліотек

 

Законодавчі та нормативні документи

Закон України « Про бібліотеки та бібліотечну справу».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

Закон України від 21 травня 2009 року № 1388-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2011/

Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2011/

Закон України «Про загальну середню освіту»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14

Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2013/ (№13)

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22 «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2013/ (№ 12)

Наказ про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

Постанова про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — XXI».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п

Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п

Постанова про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-п

Постанова про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек.

http://uazakon.com/document/fpart54/idx54430.htm

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек.

http://uazakon.com/document/fpart54/idx54430.htm

Наказ про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05

Лист щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25571/

Наказ про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07

Розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228-2009-р

Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228-2009-р

Указ про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/272/2009

Міжнародні нормативно-правові акти в галузі діяльності шкільних бібліотек

http://www.dnpb.gov.ua/id/795/

Маніфест шкільних бібліотек ІФЛА

http://sasl.at.ua/publ/20-1-0-24

Маніфест ІФЛА про Інтернет

http://sasl.at.ua/publ/20-1-0-48

 

Інструкції на допомогу шкільному бібліотекарю

Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

http://bibl.com.ua/kultura/9263/index.html

Посадова інструкція методиста з бібліотечних фондів

 

Посадова інструкція шкільного бібліотекаря

http://bibl.com.ua/kultura/9263/index.html

Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу

http://www.dnpb.gov.ua/id/787/?PHPSESSID=73c5f27bfa89ff278c144d7cd6ba8adc

 

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

Примірна посадова інструкція бібліотекаря-медіаспеціаліста навчального закладу

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

Інструкція

про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

 

http://libcenter.com/index.php/shkilna-biblioteka/normativne-regulyuvannya/56-instruktsiya/47

Пам'ятка з оформлення книжкових виставок

 

Положення

про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

Проект. Положення про спеціальну педагогічну бібліотеку

районного (міського) методичного кабінету (центру)

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/