Закон про охорону праці

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Інструктивно-методичні матеріали з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Наказ "Про затвердження Типового положення  про службу охорони праці "

Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

Перелік  робіт з підвищеною небезпекою

Закон України «Про дорожній рух»

Наказ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»»

Закон України «Про колективні договори і угоди»

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Постанова «Про Порядок проведення атестації   робочих місць за умовами праці»

Наказ «Про затвердження Правил безпеки під час проведення  занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх,   професійно-технічних  навчальних  закладах і вищих         навчальних  закладах  першого  та  другого  рівнів  акредитації»

Наказ «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України»

Наказ "Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу"
Наказ "Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці"

Наказ "Про затвердження Положення про організацію роботи з  охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і навчальних закладах
Наказ "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"

Наказ "Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці"

Наказ "Про затвердження Правил безпеки під час    навчання в кабінетах інформатики навчальних  закладів системи загальної середньої освіти

Наказ "Про затвердження Типового  положення про комісію з питань  охорони праці підприємства" 

Наказ "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою"

Постанова  "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення"