ПЕРЕЛІК

ГОЛОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

Закони України

 

1.       Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р.  № 1060-ХІІ  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

 

2.       Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998р.  № 103/98-ВР  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0

 

Укази Президента України

 

1.        Указ Президента України від 08.05.1996р. № 322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322%2F96

 

2.        Указ Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

 

3.        Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні" від 18.09.2004р.  № 1102/2004

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1102%2f2004

 

4.        Указ Президента України від 28.12.2004р. № 1562/2004 "Про про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед учнів ПТНЗ"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1561%2f2004

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

1.       Постанова КМУ від 05.04.94р. № 228 „Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF

 

2.       Постанова КМУ від 12.02.1996р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=200-96-%D0%BF

 

3.       Постанов КМУ а від 14.04.1997р.  № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів..."

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=346-97-%EF

 

4.       Постанова КМУ  від 04.11.1993р.  № 909 "Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=909-93-%D0%BF

 

5.       Постанова  КМУ від 5 серпня 1998р. № 1240 « Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад » із змінами Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 783.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1240-98-%D0%BF

 

6.       Постанова КМУ  від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=963-2000-%EF

 

7.       Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1222-2000-%D0%BF

 

8.       Постанова КМУ  від 29.08.2003р.  № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (із змінами 13.03.06 №329)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1380-2003-%D0%BF

 

9.       Постанова КМУ від 08.06.2005р. №436 "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускникам"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-2005-%EF

 

10.    Розпорядження КМУ від 17.10.2007р.  № 886-р « Про затвердження плану заходів, спрямованих на задоволення  потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=886-2007-%F0

 

11.    Розпорядження КМУ від 29.01.2009р. № 42-р « Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=42-2009-%D1%80

 

12.    Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 770 «Про внесення змін до порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=770-2010-%D0%BF

 

13.    Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=784-2010-%EF

 

14.    Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF

 

15.    Постанова КМУ  від 13.04.2011р. № 495 «Про затвердження  Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=495-2011-%EF

 

 

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України

 

1.       Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 N 102  «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами та доповненнями.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1026.43.0

2.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.08.2001р. № 615 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (із змінами 10.12.04 №811)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0822-01

 

3.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.12.2004р. № 903 "Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0044-05

 

4.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 04.07.2005р. № 396 „Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0754-05

 

5.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.08.2005р. № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0909-05

 

6.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.05.2006р. № 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0711-06

 

7.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.06.2006р. № 441 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0790-06

 

8.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 13.10.2010р. № 947 „Про затвердження типової базисної структури  навчальних планів  для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ "

http://osvita.ua/legislation/proftech/9482

 

9.       Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.10.2010р. № 930  „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників "

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1255-10

 

10.    Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.12.2010р. № 1204 «Про затвердження Типових штатних   нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0114-11

 

11.    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 22.07.2011р № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання . перенавчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації  за робітничими професіями»

https://proftekhosvita.org.ua/uk/resources/category/normativne-zabezpechennya/

 

12.    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 25.07.2011р.
№ 867 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ  2011 році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/20815

 

13.    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 09.08. 2011р.
№ 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб , які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2012 році»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1006-11

   14. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Лист  від 01.09.11 року №1/9-663 «Про здійснення прийому до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням у 2011 році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/22397