МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Тема проекту «Трипільська культура – джерело професійної майстерності».

 

Найменування закладу професійно-технічної освіти

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

Прізвище, ім’я, по-батькові  керівника проекту (педагогічного працівника), посада

Слюсар Ірина Володимирівна (заступник директора з НВР) Степаненко Аліна Вадимівна (методист) Юрченко Тетяна Володимирівна (методист)

Курс, група, майбутня професія учасників проекту

Група №1/2 «Кравець, вишивальник»

Група №5/6 «Кравець, вишивальник»

Група №7/8 «Кравець, вишивальник»

Группа №1 «Оператор комп'ютерного набору, адміністратор»

Прізвища, ім’я, по-батькові  учасників проекту (учнів)

 

№ з/п

Основні засади діяльності

Короткий зміст основних засад діяльності

11

Загальні положення

Проект створювався і проводився відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області

2

Актуальність

Показати багатогранність Трипільської культури, яка безпосередньо пов’язана з українським народом і займає важливе місце в історії України. А головне відтворити Трипільську культуру через професію «Кравець, вишивальник» та «Оператор комп’ютерного набору, адміністратор».

3

Значущість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальна

Відкрити для учнів загадковий світ Трипільської культури, виховати повагу до народних традицій і звичаїв. Показати роль Трипільської культури в подальшому розвитку українського народу, адже вони їх винаходи, звичаї і традиції використовуються і сьогодні та нагадують про тісний зв’язок трипільської цивілізації з українцями.

практична

Даний проект дає можливість поетапного вивчення і дослідження Трипільської культури, Напрацьовані матеріали можуть бути використанні в подальшій роботі дослідження Трипільської культури і презентації її багатства та значення на виставках та конференціях.

4

Навчальні предмети, що інтегруються в проекті

. -----

5

Мета проекту

Виховати в учнів повагу до традицій свого народу, сформувати національну свідомість, прищепити любов до рідної землі та свого роду, шанобливе ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв.

6

Завдання проекту

- вивчити побут, життя та вірування трипільців,

- дослідити, яке значення трипільці вкладали у знаки-символи.

- вивчити таємничі Трипільські символи-знаки, які зображені на посуді, статуетках, одязі, прикрасах

- створення панно з символами Трипільської культури

- створення учнівського блогу «Трипільський всесвіт України»

- створення колекції Трипільського одягу

7

Учасники проекту

Ковтун Н.О., Ганжа Н.В, Герасько К.В, Узенюк О.П., Сидорець М.П., Радіоненко Ю.А., Кацалап Л.М.

8

Строки виконання проекту

2017-2018 н.р.

9

Етапи реалізації проекту

І етап  «Відкрий для себе Трипільський всесвіт»

(ознайомлення, зацікавлення)

Мета: формувати в учнів уявлення про господарство, ремесла, побут та культуру давніх землеробських племен, які проживали на території майже всієї Правобережної та частково Лівобережної України 7-5 тисяч років тому.

Реалізація: екскурсії до музею Трипільської культури м. Переяслав-Хмельницького, де представлено більше 500 артефактів, які походять з пам’яток більшості регіонів розповсюдження Трипільської культури.

Терміни реалізації: вересень-жовтень 2017 рік.

Учасники: учні навчального закладу.

Результат: учні ознайомилися з системою обробітку землі у мідному віці. Мали змогу побачити перші культурні злаки, кістяні й рогові мотики, рало для обробітку ґрунту, реконструкції кам’яних серпів для збору урожаю та зернотерки для обмолоту збіжжя. Сформували уявлення про ремесла та промисли тисячолітньої минувшини,  оглянувши ткацькі пряслиця, грузила-відтяжки для вертикального ткацького верстату та рідкісні знахідки – відбитки тканин на денцях глиняного посуду.

ІІ етап «Загадковий світ символів Трипільської культури»

(вивчення, дослідження)

Мета: дослідити значення символів-знаків трипiльцiв, відкрити їх світогляд. З’ясувати, що ж пошановували, i кого задобрювали трипільці, якi сакральнi об’єкти найчастiше зафiксованi у їхнiй орнаментицi.

Терміни реалізації: жовтень 2017 рік.

Учасники: викладач спеціальних предметів Ковтун Наталія Олексіївна, учні групи №1/2.

Реалізація: відкритий захід під назвою «Символи Трипільської культури».

Результат: створення панно, на якому зображені символи Трипілля і методичного посібника «Символи Трипільської культури».

ІІІ етап  «Оператори ПК про Трипільський всесвіт України»

(висвітлення, поширення)

Мета: відкрити для учнів загадковий світ Трипільської культури, виховати повагу до народних традицій і звичаїв. А також продемонструвати можливості програм Microsoft Office, при демонстрації та поширення опрацьованого матеріалу про Трипільську культуру.

Терміни реалізації: жовтень 2017 рік.

Учасники: викладач спеціальних предметів Кацалап Лариса Миколаївна, учні групи №1.

Результат: створення власноруч учнями  газет, буклетів, презентацій, відео а також учнівського блогу за адресою https://grupa1ptu.blogspot.com

ІV етап «Таємнича краса і розум Трипільського символу»

(втілення, відтворення)

Мета: втілити всі отриманні знання в результаті попередніх досліджень в життя.

Учасники: заступник директора з НВР Слюсар Ірина Володимирівна, старший майстер Радіоненко Юлія Анатоліївна, майстри виробничого навчання Ганжа Н.В., Герасько К.В., Сидорець М.П.. Узенюк О.П. та учні, що навчаються за професією «Кравець, вишивальник».

Результат: створення колекції Трипільського одягу.

10

Форма продукту проектної діяльності

Панно, на якому зображені символи Трипілля, методичний посібник «Символи Трипільської культури», газети, буклети, презентації, відео а також учнівський блог за адресою https://grupa1ptu.blogspot.com, колекція Трипільського одягу.

11

Публікації та доповіді щодо проекту (якщо є)

Презентація проекту на  Обласній конференції-презентації за результатами конкурсу-презентації методичних проектів «Трипільська культура – джерело професійної майстерності».

12

Відзначення учасників проекту

Свідоцтва  учасників проекту