Навчально-методична робота у ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти» проводиться як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих, перш за все, на забезпечення професійних запитів всіх категорій педагогічних працівників, розвиток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому рахунку поліпшення рівня навчання, виховання і розвиток учнів.

  Навчально-методична робота у ЦПТО підпорядкована єдиній методичній темі: «Формування ключових компетентностей учнів як шлях до підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників»,  що розрахована на 2015-2020 рр. Колективною формою організації навчально-методичної та педагогічної роботи є педагогічна рада. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи навчального закладу.

Протягом  останніх років проведено 30 засідань педагогічної ради, що підтверджується протоколами, підписаними головою та секретарем. Всі заплановані питання розглянуті.

У структурі навчально-методичної роботи працюють вісім  методичних комісій:

·        викладачів гуманітарної підготовки;

·        викладачів природничо-математичної підготовки;

·        викладачів  та майстрів в/н з професій торгівлі та громадського харчування;

·        викладачів фізичної підготовки та захисту Вітчизни;

·        викладачів та майстрів в/н з професії сільськогосподарського напрямку;

·        викладачів та майстрів в/н з професій електротехнічного напрямку;

·        викладачів та майстрів в/н з професій швейного напрямку

Робота методичних комісій спрямована на реалізацію методичної проблеми навчального закладу і здійснюється за планами, що складаються на навчальний рік. Засідання методичних комісій відбуваються щомісяця, при плануванні роботи враховуються напрацювання педагогічних працівників центру професійно-технічної освіти, індивідуальні побажання членів методичних комісій,  результати навчально-виховного процесу за попередні роки, досвід інших навчальних закладів.

На методичні комісії покладено підготовку завдань для першого етапу Всеукраїнської олімпіади з базових предметів, проведення предметних тижнів, конкурсів, відкритих уроків, виховних заходів з предметів тощо. Предметні тижні, які проводяться в навчальному закладі,  це, як правило, комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення знань з предмета. Метою цих заходів є і удосконалення професійної майстерності викладачів, збагачення їхнього педагогічного досвіду.

Координаційним центром навчально-методичної роботи в центрі професійно-технічної освіти є навчально-методичний кабінет.

У навчально-методичному кабінеті наявний стенд, де міститься: інформація про інноваційні педагогічні технології, план роботи педагогічної та методичної ради, план роботи атестаційної комісії навчального закладу, графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

На допомогу педагогічним працівникам систематизовано матеріал за темами: «На допомогу класному керівнику», «Сучасний урок – все про нього», «На допомогу майстру виробничого навчання» тощо.

Робота навчально-методичного кабінету організована з урахуванням педагогічних запитів викладачів та майстрів виробничого навчання. У кабінеті зібрані методичні матеріали, підготовлені педагогічними працівниками: методичні розробки уроків та позакласних заходів, доповіді, плани-конспекти відкритих уроків, посібники та методичні рекомендації, плани роботи  методичних комісій.

        Систематично проводиться робота з  вивчення, узагальнення   та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання.

          Педагогічні працівники навчального закладу поряд з навчально-методичною роботою ведуть активну роботу з удосконалення комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій та майстерень; з розробки міжпредметних зв’язків; з вивчення сучасних методів навчання  по підвищенню ефективності уроків і підвищенню якості знань учнів.

  Щороку в Центрі професійно-технічної освіти проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Електромонтер з ремонту  та обслуговування електроустаткування», «Водій автотранспортних засобів». Їх результати свідчать про позитивні досягнення  у навчанні і спонукають на ліквідацію недоліків. Зауваження, що виникають у ході виконання завдань, стають темою семінарів, дискусій, пошуку шляхів кращої організації навчання.

    Цікаво проходять предметні тижні. Завдяки хорошій організації їх проведення, активізується позакласна робота з учнями, розширюється процес пізнання професій.

  Розвитку педагогічної та професійної майстерності кадрів, їх загальної культури були підпорядковані різноманітні колективні, методичні заходи: семінари,  засідання методичних комісій, засідання педагогічної ради, атестаційної комісії, презентації педагогічних ідей, відкриті уроки та виховні години, творчі звіти, конкурси на кращий кабінет, кращу методичну розробку.

  У навчально-методичному кабінеті складається графік проведення відкритих уроків, виховних годин, предметних тижнів, виховних заходів, тижнів фахової майстерності на навчальний рік.