Учнівський гуртожиток в системі професійно-технічної освіти


   Переважна більшість учнів, які навчаються у ДПТНЗ "Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти" – іногородні. Без сумніву для багатьох із них учнівський
гуртожиток в роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Звісно, не менш вагомим чинником, ніж навчально-виховний процес, який зумовлює підготовку висококваліфікованих робітників, виховання розвиненої свідомої особистості громадянина є забезпечення належних соціально-побутових умов проживання, навчання, змістовного відпочинку і дозвілля здобувачів у гуртожитках.
      Середовище учнівського гуртожитку, з одного боку, загартовує, дисциплінує характер молодої людини, надає їй можливість набуття життєвого досвіду та навичок самостійного дорослого життя, виховує вміння відповідати за своє життя, здоров'я, вчинки, з іншого, учнівська громада гуртожитку формує в здобувача колективізм, надає досвід співіснування в колективі, можливість відчуття ролі й значення дружньої підтримки і взаємоповаги між людьми. Все це, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації майбутнього робітника.
Основні вимоги щодо організації життєдіяльності в учнівських гуртожитках  ПТНЗ відображені у «Положенні про учнівський гуртожиток», «Правилах внутрішнього розпорядку в учнівських гуртожитках»  та «Переліку прав та обов’язків мешканців гуртожитку».
      З метою організації сприятливих умов духовного і фізичного розвитку учнів, розкриття їхнього творчого потенціалу та особистої самореалізації в гуртожитках розробляються та затверджуються плани виховної роботи на навчальний рік. Робота в гуртожитку планується згідно з вимогами Державної національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національної програми «Діти України», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
        У вихованні учнів, які проживають у гуртожитку, головне – не кількість проведених масових заходів і не самі заходи, а правильна організація  життєдіяльності колективу. Вихователь повинен знати, як залучити учнів до громадської роботи, як направляти і контролювати діяльність ради гуртожитку, чітко ставлячи перед ними завдання, допомагати знайти шляхи їх вирішення. Вихователю необхідно володіти методами індивідуального підходу до учнів, вміти переконувати, вести за собою.