Підручник 10 клас. Громадянська освіта  (Гісем О.О., Мартинюк О.О.) - 2018

 

Завдання для групи № 1

 

Урок 26 Тематична атестація за темою «Взаємодія громадян в досягненні суспільного добробуту»

с.157-158 (письмово)

Урок 27 Інтеграція та глобалізація

с.160-163,с.171,питання №13 (письмово)

Урок 28 Інтеграція та глобалізація

с.163-171, с.171 питання 6-8 (письмово)

Уроки 29-31

Уроки 32-34

Тематична атестація. Підсумковий урок. 

 

 

Завдання для групи № 3

Урок 35 Україна - член європейського та міжнародного співтовариства.

с.179-183, таблиця с.182- зошит, запитання с.183(1-4 усно,6 – письмово)

Урок 36 Практичне заняття «Глобальні проблеми сучасності» с.184(обрати варіант). Виконати письмово в зошитах.

Урок 37 Практичне заняття «Глобальні проблеми сучасності»

 с. 185-186 заповнити анкету письмово в зошитах.

Уроки 38-40

 

Завдання для групи №5

Урок 27 Практичне заняття «Глобальні проблеми сучасності» (с.184(обрати варіант). Виконати письмово в зошитах).

Урок 28 Урок повторення та узагальнення за темою Україна, Європа, світ.

( с. 185-186 заповнити анкету письмово в зошитах).

Урок 30 Тематична атестація за темою Україна, Європа, світ.

(с. 187 – виконати завдання письмово в зошитах)

Урок 30

 

Завдання для групи № 6

Урок 23 Міжнародні відносини та міжнародне право

(с.172-173, запитання 1-3, с.178 – письмово)

Урок 24 Україна - член європейського та міжнародного співтовариства

с.179-182, таблиця с.182- в зошит, запитання с.183(1-4 усно)

Урок 25 Україна - член європейського та міжнародного співтовариства

с.179-182, запитання с.183(6,8 – письмово)

 

Підручник 10 клас. Громадянська освіта  (Гісем О.О., Мартинюк О.О.) - 2018

Уроки 26-28

Урок 29-30

 

Завдання для групи 11

 

Урок 25 Інтеграція та глобалізація

с.160-163,с.171,питання №13 (письмово)

Урок 26 Інтеграція та глобалізація

с.163-171, с.171 питання 6-8 (письмово)

Урок 27 Міжнародні відносини та міжнародне право

(с.172-173, запитання 1-3, с.178 – письмово)

Уроки 28-29

Уроки 30-31

Урок повторення та узагальнення знань. Тематична атестація. 

 

 

 

Завдання для групи № 9

Тема: Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Урок № 38 Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні
об’єднання та рухи

Записати теоретичний матеріал у зошит с.89-91

Урок № 39 Створення молодіжної громадської організації

Записати теоретичний матеріал у зошит с.92-93

с.93 питання 11 (письмово)

Урок № 40

Тематична атестація за темою «Демократичне суспільство та його цінності»

с.95-96 (письмово)

Завдання для групи № 12

Тема «Громада»

Урок № 40Поняття місцевого та територіального громадського самоврядування. Людина і громада

Записати теоретичний матеріал у зошит с.79-82

Виконати письмово с. 85 завдання 4-5

Тема «Громадянська участь у житті суспільства»

Урок № 41Форми соціальної активності громадян у межах владних інституцій. Волонтерська діяльність

Записати теоретичний матеріал у зошит с.83-85

с.85питання 9 (письмово)

Тема «Школа – простір демократії»

Урок № 42 Шкільна громада та шкільне самоврядування. Школа й місцева громада

Записати теоретичний матеріал у зошит с.86-88

Тема «Дитячі й молодіжні громадські об’єднання»

Урок № 43 Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання та рухи

Записати теоретичний матеріал у зошит с.89-91

Урок № 44Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти

Записати теоретичний матеріал у зошит с.92-93

Завдання для групи № 18

Розділ ІІІ Людина в соціокультурному просторі

Тема «Я і ми. Соціокультурна багатоманітність»

Урок № 18 Що таке соціум. Соціальна структура сучасного соціуму. Соціальна нерівність

Записати теоретичний матеріал у зошит с.46-47

Урок № 19 Соціальні цінності та згуртованість. Різноманітність  та полікультурність

Записати теоретичний матеріал у зошит с.48-51

 

Тема «Ефективна комунікація. Конфлікти»

Урок № 20роль спілкування у житті людини та суспільства. Комунікація

Записати теоретичний матеріал у зошит с.52-53

Урок № 21Що таке конфлікт. Виникнення конфліктів. Способи розв’язання конфліктів

Записати теоретичний матеріал у зошит с.53-55

с.55питання 10 (письмово)

Уроки № 22-29

Уроки № 30-34